Yr Her

competition page banner

BETH YW ‘HER FFILM FER’?

Dyma'r trydydd Her Ffilm Fer gan Hansh/S4C - cyfle cyffroes i chi brofi eich sgiliau creu ffilmiau a chael eich adnabod gan y sianel.

Mae gennych gyfnod o 48 awr i greu ffilm fer wreiddiol, o fewn genre penodol sef 'thriller' a bydd twist yn cael ei ddatgelu ar ddechrau'r her.

Mi fydd rhai o arbenigwyr mwyaf blaenllaw Cymru yn beirniadu y gystadleuaeth a chaiff y ffilmiau eu dangos ar blatfform Youtube Hansh yn dilyn y gystadleuaeth.

Wrth i chi aros am y penwythnos mawr fe fydd sesiynau dosbarthmeistri yn cael eu cynnal gan sawl enw adnabyddus yn y maes fydd yn cynnig cyngor gwerthfawr a tips gwerth chweil am gystadlu!

DYDDIADAU PWYSIG

Mae'r her 48 awr yn cychwyn am 19:00 ar y 15fed o Hydref.

Fe fydd sesiynau byw am
10:00 ar ddydd Sadwrn 16/10/21
ac am 10:00 ar ddydd Sul 17/10/21.

Fe fydd y gystadleuaeth yn cau am 19:00 nos Sul y 17eg o Hydref.

Bydd yr holl fideos yn cael eu ymddangos yn fyw ar Fore Llun y 18fed o Hydref, ble fydd cyfle i'r cyhoedd bleidleisio am eu hoff ffilmiau.

Ac yna, ymunwch a ni wythnos yn ddiweddarach am y canlyniadau BYW - 19:00 Nos Iau y 28fed o Hydref.

HER Ffilm Fer
HER Ffilm Fer

Y WOBR

Bydd y ffilm buddigol yn derbyn gwobr ariannol o £ 1,000 a'r teitl o enillydd / enillwyr Her Ffilm Fer 3!

Ond fydd pawb, sy’n cystadlu, wrth gwrs yn cael y cyfle unigryw hwn i ddysgu wrth y goreuon yn y maes a chael adborth gwerthfawr am eu gwaith.

MANYLION PWYSIG

• Rhaid i chi fod yn 18 oed neu'n hyn i gystadlu.

• Rhaid cofrestru cyn 19:00 Nos Wener 15/10/21.

• Os ydych am ddefnyddio iaith o fewn eich ffilm, Cymraeg dylai'r iaith hwnnw fod yn bennaf.

• Ni all y fideo fod yn hirach na 5'00" o hyd.

• Mae angen i chi gadw at gyfyngiadau Covid 19 Llywodraeth Cymru wrth ffilmio.

• Mae croeso i chi gystadlu fel unigolyn neu fel criw.

Gwelir holl delerau'r gystadleuaeth yma.

Mali Ann Rees / Her Ffilm Fer 3
Beirniad / Her Ffilm Fer 3

CYFLWYNYDD YR HER

Mali Ann Rees fydd yn ein harwain wrth i ni baratoi am yr Her Ffilm Fer ac yn ystod y penwythnos mawr ei hun.

Actores ac ysgrifenyddes yw Mali a chafodd ei hyfforddiant yn East 15 Acting School. Dechreuodd ei gyfra actio fel Ffion yn Severn Screens BBC/S4C ar y ddrama droseddol Hidden/Craith ac o hynny wedi gweithio ar lawer o raglenni teledu a chynyrchiadau theatr.

CWRDD Â’R BEIRNIAID

Gydar dasg o ddewis y ffilm fer orau a darparu cyngor gwerthfawr iawn i bob cystadleuydd mae ein panel o feirniad:

• Gwyneth Keyworth - Actores sy'n adnabyddus am ei rôl yn Misfits, Craith (Hidden) a Doctor Thorne.

• Eilir Pierce - Wedi cyfarwyddo ers 20 mlynedd bellach. Ag wrthi yn torri drama newydd i fobol ifanc S4C or enw Persona, wedi bod yn ei gyfarwyddo a cyd greu.

• Gwenllian Gravelle - Comisiynydd Drama S4C a Cynhyrchydd 'Un Bore Mercher'.

CYNHYRCHIAD

Cynhyrchiad Hansh S4C ar gyfer S4C, wedi’i gynhyrchu gan Tinint, rhan o grŵp Tinopolis.