Bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei phrosesu gan Tinint at ddibenion recordio ac ymdrin â'ch neges, gan gynnwys cysylltu â chi lle bo hynny'n briodol. 

Bydd Tinint yn prosesu'ch data yn unol â deddfwriaeth diogelu data. 

Gweler yr Hysbysiad Preifatrwydd Tinint am ragor o wybodaeth.