Her Ffilm Fer logo

HER FFILM FER #1

MEHEFIN 19 - 21, 2020

AM BENWYTHNOS... CAFWYD 97 UNIGOLYN A THIMOEDD YN COFRESTRU I GYMRYD RHAN, POBL O BOB RHAN O GYMRU, Y DU AC EWROP. MAE'R GYMUNED WEDI BOD YN ANHYGOEL, DIOLCH! MAE'R 42 FFILM-FER BELLACH YN FYW, MWYNHEWCH.

Y Ffilmiau