Her Ffilm Fer logo

Her Ffilm Fer 3

Hydref 15fed – 17eg

Eisiau Creu Ffilm Fer?
Mae Her Ffilm Fer yn ôl unwaith eto ym Mis Hydref.

Beth bynnag yw eich gallu neu'ch profiad mae Hansh yn annog chi fel cynhyrchwyr ffilmiau Cymru i gymryd rhan yn ein trydydd gystadleuaeth cyffroes 48 awr. 

Cofrestru Yr Her