Her Ffilm Fer logo

Her Ffilm Fer 3

Hydref 15fed – 17eg

Mae'r gystadleuaeth bellach drosodd, diolch i bawb a gymerodd ran.

Welwn ni chi Hydref 28ain am 7 yr hwyr, i ddathlu'r ffilmiau a chyhoeddi'r enillidd / enillwyr, YN FYW.

Y Ffilmiau SESIYNAU BYW A DOSBARTHIADAU MEISTR