Her Ffilm Fer logo

Her Ffilm Fer 3

Hydref 15fed – 17eg

Mae'r gystadleuaeth drosodd, ond mae'r ffilmiau bellach yn fyw i chi eu mwynhau.

Cymerodd gwneuthurwyr ffilm o gymru ran yn y drydedd gystadleuaeth 48 awr, a oedd y tro hwn yn seiliedig ar y genre thriller.

Diolch i bawb a gymerodd ran.

Y Ffilmiau SESIYNAU BYW A DOSBARTHIADAU MEISTR